Αναζήτηση
Αφήστε μήνυμα για την Ντέπη
Καλέστε τη Ντέπη

Χειμερινή περίοδος

Κατά τη δειάρκεια του χειμώνα μπορείτε να μεταβάλετε τη φορά περιστροφής των πτερυγίων.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο θερμός αέρας που συσσωρεύεται στην οροφή να οδηγείται προς το δάπεδο.

Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τεχνική μπορεί ν αμειώσει το κόστος θέρμανσης έως και 10%!

TOP