Αναζήτηση
Αφήστε μήνυμα για την Ντέπη
Καλέστε τη Ντέπη

Τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο

Οι ανεμιστήρες οροφής που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένοι εντελώς στη βροχή.

Επίσης θα πρέπει να είναι σχετικά προστατευμένοι από τον  άνεμο.

TOP